AzaD

SiTeMiZe HoŞ GeLDiNiZ
 
AnasayfaKapıTakvimGaleriSSSAramaÜye ListesiKullanıcı GruplarıKayıt OlGiriş yap

Paylaş | 
 

 F HARFİ

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
azad-sterk
Admin
Admin
avatar

Mesaj Sayısı : 183
Kayıt tarihi : 13/06/10

210710
MesajF HARFİ

- F -
fabric ribbon : dokuma şerit(IBM)
face plate : kablo bağlantı plakası(IBM)
facility : olanak(IBM) kolaylık(MAC)
Facing pages : Yüz yüze sayfalar(MS)
facsimile machine : faks makinesi(IBM)
factor : katsayı, etmen, çarpan(IBM)
fail : başarısız olma(MAC)
failsafe operation : arızada güvenli işletim(IBM)
failure : bozukluk(IBM)
false : yanlış(IBM)(MAC)
fanfold paper : bilgisayar formu(MAC)
Far-left : En solda(MS)
fast : hızlı(IBM)(MAC)
fast path key : kestirme yol tuşu(IBM)
Fast Save : Hızlı Kaydetme(MS)
Fast-page-mode : Hızlı-sayfa-durumu(MAC)
fatal error : onulmaz hata(IBM) ölümcül hata(MAC)
fatbits : bit ayrıntıları(MAC)
fault : arıza(IBM)
fault tolerance : arızaya dayanıklılık(IBM)
fault tolerant : arızaya dayanıklı(IBM)
favored : yeğlenen(IBM)
fax : tıpkıileti(MAC) faks göndermek(IBM)
fax adapter : faks kartı(IBM)
fax board : faks kartı(IBM)
FDHD : FDHD(MAC)
feasibility : olurluk(IBM)
feasibility study : olurluk çalışması(IBM)
feature : özellik(MAC) özellik,(özel) aksam(IBM)
feature code : aksam kodu(IBM)
Features : özellikler(MS)
feed : besleme(IBM)(MAC)(MS)
Feed slot : Besleme yuvası(MS)
feed tract : besleme çekişi(IBM)
feedback : geribesleme(MAC) geribesleme, geribildirim(IBM)
feeder : besleyici(IBM)(MS)
fence : çit(IBM)
fetch : getirmek(IBM)
fiber optic : fiber optik(IBM)
fidelity : aslına uygunluk(IBM)
field : alan(IBM)(MAC)(MS)
Field & Macro Translation : Alan ve Makro çevirimi(MS)
field characters : alan karakterleri(MS)
field code : alan kodu(MS)
field contents : alan içeriği(MS)
field engineering : teknik uzmanlık(IBM)
field installable : yerinde kurulabilir(IBM)
Field keys : Alan anahtarları(MS)
Field label : Alan etiketi(MS)
field level help : bağlamsal yardım(IBM)
Field mark : Alan imi(MS)
field name : alan adı(MS)
Field number : Alan numarası(MS)
field refreshing : alan tazeleme(MS)
Field Specific Switch : Alana özgü Anahtar(MS)
Field switch : Alan anahtarı(MS)
field syntax : alan sözdizimi(MS)
Field Type Name : Alan Tipinin Adı(MS)
field value : alan değeri(MS)
Fields in Word Objects : Word Nesnelerindeki Alanlar(MS)
Figure : Pekil(MS)
Figure Caption : Peklin altındaki açıklama yazısı(v.b…)(MS)
File : Dosya(MAC)(MS) kütük(IBM)
file : dosyalamak(IBM)
file allocation table : kütük yerleşim çizelgesi(IBM)
file cabinet : kütük dolabı, dosya dolabı(fiziksel)(IBM)
file control block(FCB) : kütük denetim öbeği(IBM)
File editor : Dosya düzenleyici(MS)
file extension : Dosya uzantısı(MS)
file format : Dosya biçimi(MS)
file handle : kütük tanıtıcı değer(IBM)
file handling keys : Dosya yönetim tuşları(MS)
File interchange format : Dosya takas biçimi(MS)
file maintenance : kütük bakımı(IBM)
File Manager : Dosya yöneticisi(MS)
File Name : Dosya Adı(MS)
file name extension : kütük adı uzantısı(IBM) Dosya Adı Uzantısı(MS)
File name pattern : Dosya adı örneği(MS)
File naming : Dosya adlandırma(MS)
file protection ring : koruma halkası(IBM)
File server : Dosya dağıtıcı(MAC)
file server : kütük hizmet programı(IBM)
File Sharing : Dosya Paylaşma(MAC) Dosya paylaşımı(MS)
File type : Dosya tipi(MS)
Filename : Dosya adı(MS)
fill : doldurma(IBM)(MAC)
fill character : doldurma karakteri(IBM)
fill down : alta kopyala(MAC)
fill pattern : doldurma deseni(IBM)
fill right : sağa kopyala(MAC)
fill-in box : doldurulacak kutu(MS)
fill-in field : doldurulacak alan(MS)
fill-in(a form) : doldurmak(formu)(MS)
Filled-in Information : (önceden) Doldurulmuş bilgi(MS)
fillet : file(IBM)
film : film(IBM)
filter : süzgeç(IBM)
filter(DOS) : süzmek(IBM)
final : son(IBM)
final copy : son kopya(IBM)
final form text : son biçimini almış metin(IBM)
finance communications : bankacılık iletişimi(IBM)
find : bulma(MAC)(MS)
Finder : Finder(MAC)
fine-grain : ince taneli(IBM)
finite element analysis : sonlu elemanlar analizi(IBM)
Finnish : Fin dili(MAC)
firmware : bellenim(MAC)
Firstcap(re; format switches) : ılkBüyük(re;biçim anahtarları)(MS)
fit : bağdaştırmak, uymak(IBM)
fit to page : sayfaya sığdı(MAC)
fix : düzeltme(IBM)
fix level : düzeltme düzeyi(IBM)
fixed : değişmez(IBM)
fixed currency symbol : yeri değişmez para birimi simgesi(IBM)
fixed disk : sabit disk(IBM)(MS)
fixed point : değişmez noktalı(IBM) Sabit nokta / noktalı(MS)
fixed spaced font : değişmez aralıklı yazıtipi(MS)
Fixed system font : değişmez sistem yazıtipi(MS)
fixed-height character : değişmez boylu karakter(MS)
Fixed-pitch printer : Sabit karakter sıklıklı yazıcı(MS)
Fixed-positioned oject : Sabit konumlu nesne(MS)
Fixed-size space : Değiştirilemez aralık(MS)
flag : işaret, işaretlemek(IBM);ışaret, ışaret etmek /işaretlemek(MS)
flash : yanıp sönme(MAC) ışıldama(IBM)
flat file : düz kütük(IBM)
Flemish : Flamanca(MAC)
flexible : esnek(IBM)
Flexible disk : disket(MS)
flicker : titrek ışıltı(IBM)
flip : çevirme(MAC)
flip-flop : ikidurumlu(IBM)
floating : kayan(IBM)
floating currency symbol : yeri değişir para birimi simgesi(IBM)
floating point represntation : kayan ayrımlı gösterim(MAC)
floating zero : kayan sıfır(MAC)
floating-point constant : kayan noktalı değişmez(IBM)
floating-point format : kayan noktalı biçim(IBM)
floating-point unit : kayan nokta birimi(MAC)
Floppy : disket(MS)
floppy disk : disket(IBM)(MAC)(MS)
Floppy disk drive : Disket sürücü(MS)
flow : akış, akmak(IBM)
Flow chart : Akış çizelgesi(MS)
flowchart : akış şeması(IBM)
flowing text : kayan metin(IBM)
fluid : akışkan(IBM)
Flush left : Sola yanaştır(MS)
Flush Right : Sağa yanaştır(MS)
flush right/left : sağa/sola yanaşık(IBM)
flush(to) : yanaştırmak(MS)
fold : kat, katlamak(IBM)
Folder : Klasör(MAC) dosya(IBM)
folding : karakter tamamlama(IBM)
folding ratio : katlama oranı(IBM)
Folio : Klasör(MS)
folio page number : atanan sayfa numarası(IBM)
Font : yazı tipi(IBM) Font(MAC) yazıtipi(MS)
Font Assignment Table : Yazıtipi atama tablosu(MS)
font cartridge : yazıtipi kartuşu(MS)
Font file : Yazıtipi dosyası(MS)
Font mapping : Yazıtipi eşleme(MS)
font name : yazıtipi adı(MS)
font selection : yazıtipi seçimi(MS)
Font set : Yazıtipi kümesi(MS)
font size : Punto(MAC) Yazıtipi Boyutu(MS)
footer : altlık(MAC) altbilgi(IBM)(MS)
footing : altlık(IBM)
footnote : dipnot(IBM)(MAC)(MS)
Footnote Pane : Dipnot yarı penceresi(MS)
Footnote reference : Dipnot referansı(MS)
Footnote Reference Mark : Dipnot referans imi(MS)
Footnote reference number : Dipnot referans numarası(MS)
Footnote Separator : Dipnot ayırıcısı(MS)
footnote text : dipnot metni(MS)
footprint : kapladığı alan(IBM)
For…Next loop : For…Next döngüsü(Wordbasic)(MS)
forbidden : yasak(IBM)
force : zorlama(IBM)
force start : zorlamalı başlatma(IBM)
forced completion : zorlamalı sona erdirme(IBM)
forecast : tahmin etmek(IBM)
foreground : önalan(IBM) önplan(MAC)
foreground partition : ön bellek bölümü(IBM)
foreign : yabancı(IBM)
foreign caracters : yabancı karaterler(MS)
form : form, biçim(IBM) form(MS)
form alignment : form hizalama(IBM)
form document : kabuk belge(IBM)
form factor : biçim katsayısı(IBM)
form feed : form ilerletme, sayfa başı(tuş)(IBM)
form letter : hazır mektup(IBM) Form Mektup(MS)
form separator : form ayırıcı(IBM)
format : biçim, biçimlemek(IBM)(MAC);biçim, biçimlendirmek(MS)
Format name : Biçim adı(MS)
formatted : biçimlenmiş(IBM)(MAC)
formatted page : biçimlenmiş sayfa(IBM)
formatting attribute : biçimlendirme özniteliği(MS)
Formatting instruction : Biçimlendirme komutu(MS)
Formatting Tools : Biçimlendirme Araçları(MS)
Formatting(disk) : Biçimlendirme(disk)(MS)
formula : formül(IBM)(MAC)(MS)
Formula code : Formül kodu(MS)
Formula Reference : Formul referansı(MS)
forward : göndermek, iletmek(IBM)
Four headed Arrow : Dört başlı ok(MS)
fraction : kesir(IBM)(MS)
fractional digit : kesir basamağı(IBM)
fragment : bölümlenme(MAC)
fragmentation : parçalanma(IBM)
frame : çerçeve(IBM)(MAC)(MS)
Frame indicator : çerçeve göstergesi(MS)
Frame Position : çerçeve konumu(MS)
frame positioning : çerçeve konumlandırma(MS)
frame relay : çerçeve aktarım(teknolojisi)(IBM)
frame sizing : çerçeve boyutlandırma(MS)
frame(communication) : iletim birimi(IBM)
framework : iskelet(MS)
free : serbest(IBM) Serbest / boş/ kullanıma açık(MS)
Free field delimitor: Serbest alan sınırlayıcısı(MS)
free memory : boş bellek(MAC)
Free Space : Boş Yer(MAC) Boş alan(MS)
Freehand line : Serbest çizgi(MAC)
Freehand shape : Serbest şekil(MAC)
Freehand shape tool : Serbest şekil aracı(MAC)
freeze(to) : dondurmak(MS)
French : Fransızca(MAC)
French/French-Canadian : Fransızca / Kanada Fransızcası(MS)
frequency : frekans(MAC) frekans, sıklık(IBM) sıklık(MS)
friction : sürtünme(IBM)
From / To : …dan / …ya(MS)
From Left : Soldan(MS)
From Right : Sağdan(MS)
From Template : Pablondan (MS)
front end : ön uç(IBM)
front end computer : ön bilgisayar(IBM)
front end processor : ön işlemci(IBM)
front matter : ön bölümler(IBM)
full : tüm, dolu(IBM)
full duplex : full duplex(MAC)
full duplex communication : fll duplex iletişim(MAC)
Full duplex modem : Full duplex modem(MAC)
Full justification : Bloklama(MAC)
Full menus : Tam Menüler(MS)
full path : bütün yol(MS)
full pathname : tam yol adı(MAC)
full resolution : tam çözünürlük(MS)
Full Save : Tamamını sakla(MS)
full screen : tüm ekran(IBM) Tam ekran(MS)
full screen application : tam ekranuygulaması(MAC)
full screen editing : tüm ekran kipinde düzenleme(IBM)
full screen mode : tüm ekran kipi(IBM)
full select(SQL) : tamseçim(IBM)
Full variant : Tam değişke(MS)
full-duplex : çift yönlü(IBM)
full-size : tam-boyut(MS)
fullword : tümsözcük(IBM)
fullword binary : ikili tümsözcük(IBM)
function : işlev(MAC)(MS)
function check : işlev hatası(IBM)
function key : işlev tuşu(IBM)(MAC)(MS)
function(al) : işlev(sel)(IBM)
functional diagram : işlevsel şema(IBM)
functionality : işlevsellik(MS)
fuse : sigorta(IBM)
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör http://sterk.hareketforum.com
Bu yazıyı burda paylaş : diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive

F HARFİ :: Yorum

Yorum yok.
 

F HARFİ

Sayfa başına dön 

1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
AzaD :: Süper Bilgiler-
Buraya geçin: