AzaD

SiTeMiZe HoŞ GeLDiNiZ
 
AnasayfaKapıTakvimGaleriSSSAramaÜye ListesiKullanıcı GruplarıKayıt OlGiriş yap

Paylaş | 
 

 EN ÇOK KULLANILAN İNGLİZCE SÖZCÜKLERİN ANLAMLARI ( A HARFİ 9

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
azad-sterk
Admin
Admin
avatar

Mesaj Sayısı : 183
Kayıt tarihi : 13/06/10

210710
MesajEN ÇOK KULLANILAN İNGLİZCE SÖZCÜKLERİN ANLAMLARI ( A HARFİ 9

- A -
A4 letter : A4 Mektup(MAC)
A4 small : A4 küçük(MS)
abbreviate : kısaltmak(IBM)
abbreviated : kısaltılmış(MS)
abbreviation : kısaltma(MS)
abnormal end(abend) : olağandışı son(IBM)
abort : durdur(MAC)durdurmak(IBM);(tamamlamadan)
abort action : işlemi durdur(MS)
abort sequence : durdurma dizisi(IBM)
aborted connection : durdurulmuş bağlantı(IBM)
about : hakkında(MAC)(MS)
Above : Yukarıda(MS)
ABS() : MUT()(MS)
absolute : mutlak(IBM)(MS)
absolute address : mutlak adres(IBM)
absolute device : mutlak aygıt(IBM)
absolute positioned object : mutlak konumlu nesne(MS)
absolute positioned paragraph : mutlak konumlu paragraf(MS)
absolute positioning : mutlak konumlama(IBM)
absolute priority : mutlak öncelik(IBM)
Absolute reference : Mutlak referans(MS)
abstract : soyut(IBM)(MS)
acceleration : ivme(IBM)
accelerator card : hızlandırıcı kart(MAC)
accelerator key : hızlandırma tuşu(IBM)
accept : onayla(MAC) kabul etmek(IBM)
Accept Revisions : Değişiklikleri Benimse(MS)
access : erişim(MAC) erişim, erişmek(IBM)
access barred : erişim engelli(IBM)
access code : erişim kodu(IBM)(MS)
access control key : erişim denetim anahtarı(IBM)
access control list : erişim denetim listesi(IBM)
access control lock : erişim denetim kilidi(IBM)
access list : erişim listesi(IBM)
access lock : erişim kilidi(IBM)
access number : erişim numarsı(MAC)
access privileges : erişim ayrıcalıkları(MAC)
access time : erişim süresi(MAC)
accessory : donatı(MAC)(MS) aksesuvar(IBM)
account file : hesap kütüğü(IBM)
accounting : muhasebe(IBM)
accumulate : biriktirmek(IBM)
accumulator : biriktirici(IBM)
accuracy : doğruluk(IBM)
acknowledge : alındı, alındılama(MAC) alındı-(IBM)
acknowledgement : alındı bildirimi(IBM)
acoustic : akustik(MAC)(IBM)
acoustic coupler : akustik bağlayıcı(MAC)
acoustic coupling : akustik bağlama(MAC)
acquire : edinmek(IBM)
acronym : kısaltma(MAC) kısaad(IBM) kısa ad(MS)
action : işlem(IBM)
action bar : menü çubuğu(IBM)
action bar pull-down : çekmenü(IBM)
action item : gereği beklenen öğe(IBM)
action list : işlem listesi(IBM)
action message : işlem iletisi(IBM)
action-object oriented : işlem-nesne yönelimli(IBM)
activate : etkinleştirme(MAC)(MS);etkinleştirmek, başlatmak(IBM)
activate a window : pencereyi etkinleştirmek(MS)
ACTIVATE RULER(Keyname) : cetvelı etkınleştır(MS)
activation : etkinleştirme(IBM)
activator : etkinleştirici(IBM)
active : etkin(MAC)(IBM)(MS)
Active Button : Etkin Düğme(MS)
active file : etkin dosya(MS)
active line : etkin hat(IBM)
active link : etkin bağlantı(IBM)
active page : yürürlükteki sayfa(IBM)
active program : çalışmakta olan program(IBM)
Active selection : Etkin seçim(MS)
active window : etkin pencere(IBM)(MS)
activity : etkinlik(IBM)
actual parameter : gerçek parametre(MAC)
actuator : mantıksal sürücü(IBM)
adapter : bağdaştırıcı(IBM)(MS)
adaptor : bağdaştırıcı(MAC)
ADB : ADB(MAC)
add : eklemek, toplamak(IBM)(MAC) ekle(MS)
add authority : ekleme yetkisi(IBM)
Add fonts : Yazıtipi ekle(MS)
Add Left Border : Sol Kenar çizgisi Ekle(MS)
Add printer driver : Yazıcı sürücüsü ekle(MS)
Add queue driver : Kuyruk sürücüsü ekle(MS)
Add Revision Marks : Değişiklik ımleri Ekle(MS)
Add Right Border : Sağ Kenar çizgisi Ekle(MS)
Add To Dictionary : Sözlüğe Ekle / Kat(MS)
Add to Template : Pablona Ekle / Kat(MS)
Added Features : Eklenmiş özellikler(MS)
added value : katma değer(IBM)
addend : toplanan(IBM)
addenda dictionary : ek sözlük(IBM)
Addition(re; math. function) : Toplama(MS)
additional features : ek özellikler(MS)
address : adres(MAC)(IBM)(MS)
address bus : adres yolu(MAC)
Address field : Adres alanı(MS)
Address labels : Adres etiketleri(MS)
address translation : adres dönüştürme(IBM)
addressee : alıcı(IBM)
addrout file : kayıt adres kütüğü(IBM)
adhoc(query) : plansız(sorgu)(IBM)
adjacent : bitişik(IBM)
adjacent columns : bitişik sütunlar(MS)
adjust : ayarlamak(IBM) ayarla(MS)
administrator : yönetici(MAC)
adopt : edinmek(IBM)
adopted authority : geçici yetki(IBM)
advance : ilerlemek, ilerletmek(IBM)
advanced : gelişmiş(MAC) ileri, gelişmiş(IBM)
advanced function printing : gelişmiş işlevli yazma(tekniği)(IBM)
advanced function printing data stream : gelişmiş işlevli yazma veri akımı(IBM)
advanced printer function : gelişmiş yazıcı işlevi(IBM)
affinity user : adına çalışılan kullanıcı(IBM)
After : Sonra(MS)
after-image : değişiklik sonrası kopya(IBM)
Afternoon format(re; time) : öğleden sonra biçimi (saat gösterimi)(MS)
Again/ repeat last action : Yinele (son işlemi)(MS)
aggregate : küme, kümelemek(IBM)
AIX(ADVANCED INTERACTIVE EXECUTIVE) :AIX(ıleri Etkileşimli Yönetici)(IBM)
alarm : uyarı(IBM) Alarm(MS)
alarm clock : çalar saat(MAC)
alert : uyarı(MAC) uyarı, uyarmak(IBM)
Alert box : Uyarı kutusu(MS)
algorithm : algoritma(MAC)(IBM)
alias : arma(MAC) diğer ad(IBM)
align : hizala(MAC) hizalamak(IBM)
align center : ortala(MAC)
align graphic : grafiği hizla(MAC)
align left : sola hizala(MAC)
align middle : ortaya hizala(MAC)
align objects : nesneleri hizala(MAC)
align right : sağa hizala(MAC)
align to grid : kılavuz çizgisine hizala(MAC)
Aligned : Hizalı(MS)
alignment : hizalama(MAC)(MS)
Alignment icons : Hizalama simgeleri(MS)
all : tümü, tümünü(MAC)
all authority : tam yetki(IBM)
All Caps : Tümü Büyük Harf(MS)
All Drives : Tüm Sürücüler(MS)
All Local Drives : Tüm Yerel Sürücüler(MS)
all object authority : tüm nesne yetkisi(IBM)
all rights reserved : tüm hakları saklıdır(MAC)
all-points addressable : tüm noktaları adreslenir(IBM)
allocate : ayırmak(IBM) Ayır(MS)
allocation unit : yerleşim birimi(IBM)
allowable : izin verilen(MS)
alphabetic : alfabetik(IBM)(MS)
Alphabetic numbers : Alfabetik rakamlar(MS)
alphameric : alfanumerik(IBM)
alphanumeric : alfasayısal(MAC)(IBM)(MS)
alphanumeric cursor : alfasayısal imleç(IBM)
Alphanumeric sort : Alfasayısal sıra(MS)
Alphanumeric sorting : Alfasayısal sıralama(MS)
Alphanumeric/Numeric/Date : Alfasayısal/Sayısal/Tarih(MS)
already downloaded : önceden yüklenmiş(MS)
ALT : ALT(MS)
Alt Graphics state : Alt Graphics durumu(IBM)
Alt key : Alt tuşu(MS)
Alt state : Alt durumu(IBM)
Alt-key combinations : Alt-tuşu kombinasyonları(MS)
Alter(to) : Değiştirmek(MS)
alternate : almaşık(MAC) yedek, seçenek(IBM)
alternate character set : almaşık karakter seti(MAC)
alternate code page : diğer kod sayfası(IBM)
alternate collating sequencc : diğer birleştirme sırası(IBM)
alternate current : alternatif akım(MAC)
alternating : değişen(IBM)
alternative : seçenek(IBM)
alternative collating sequence : diğer birleştirme sırası(IBM)
alternative interfaces : alternatif arabirimler(MS)
alternative set : alternatif küme(MS)
alternative shift : ek tuş işlemi(IBM)
American National Standards Institute(ANSI) : Amerikan Ulusal Standartlar;Enstitüsü (ANSI)(MS)
Ampersand : Ampersan(MS)
amplifier : yükseltici(IBM)
amplitude : genlik(IBM)
analog : örneksel(MAC)(IBM)
analog data : örneksel veri(MAC)
analog signal : örneksel im(MAC)
analog transmission : örneksel gönderim(MAC)
analog-to-digital converter(ADC) : örneksel-sayısal-çevirici(MAC)
analysis : çözümleme(IBM)
analyzer : çözümleyici(IBM)
anchor characters : saptama karakterleri(MS)
anchor point : saptama noktası(IBM)(MS)
Animate(to) : Canlandır(mak)(MS)
animation : canlandırma(MAC)(IBM)
annotation : ek açıklama(IBM)(MS)
Annotation mark : Ek açıklama imi(MS)
Annotation mark number : Ek açıklama imi numarası(MS)
Annotation pane : Ek açıklama penceresi(MS)
Annotation reference mark : Ek açıklama referans imi(MS)
Annotation reference(Style) : Ek açıklama referansı (Biçem)(MS)
Annotation text(Style) : Ek açıklama metni (Biçem)(MS)
ANSI : ANSI(MS)
ANSI character set : ANSI karakter kümesi(MS)
ANSI characters : ANSI karakterleri(MS)
answerback : karşılık verme(IBM)
anticipatory buffering : önceden ana belleğe alma(IBM)
anticipatory paging : önceden sayfalama(IBM)
anticlockwise : saatin tersi ynünde(MAC)
antistatic : durağan olmayan(MAC)
Antonyms : Zıt anlamlılar(MS)
aperture : açıklık(IBM)
API : UPA(MS)
API(App. Programming Interface) : API(Uygulama Programı Arabirimi)(IBM)
APO(Absolute Positionned Objects) : MKN(MS)
apostrophe : kesme imi(IBM)
APPC : APPC(geliştirilmiş programdan programa iletişim)(IBM)
appearance : görünüş(MS)
append : sonuna ekleme(MAC) (MS) sona eklemek(IBM)
appendices : ekler(MS)
appendix : ek(MAC)(IBM)
Apple desktop bus : Apple masaüstü yolu(MAC)
Apple events : Apple olayları(MAC)
Apple Extended Keyboard : Apple Genişletilmiş Klavye(MAC)
Apple key : Elma tuşu(MAC)
Apple menu : Elma menüsü(MAC)
Apple Menu Items : Elma Menüsü öğeleri(MAC)
Applet : Uygulamacık(MS)
AppleTalk : AppleTalk(MAC)
AppleTalk Network System : AppleTalk Ağ Sitemi(MAC)
application : uygulama(MAC)(IBM)(MS)
application enabling : uygulama altyapısı sağlama(IBM)
Application icon : Uygulama simgesi(MS)
Application INI file : Uygulama(nın) INI dosyası(MS)
application integrity : uygulama bütünlüğü(IBM)
application object : uygulamanın sunduğu nesne(IBM)
application operator : Uygulama işletmeni(MS)
application program : uygulama programı(IBM)(MS)
application requester : uygulama isteğinde bulunan program(IBM)
application server : uygulama isteğini karşılayan program(IBM)
application software : uygulama yazılımı(IBM)(MS)
application space : uygulama belleği(MAC)
Application window : Uygulama penceresi(MS)
apply : uygulamak(MAC)(MS)
Apply a style : Biçem uygula(MS)
apply format(to) : Biçim uygula(mak)(MS)
Applying a font : Yazıtipi uygulama(MS)
applying styles : geçerli biçemler(MS)
APPN : APPN(geliştirilmiş eşdüzeyde iletişim)(IBM)
approximate : yaklaşık(IBM)
approximate size : yaklaşık büyüklük(MAC)
Arabic : Arapça(MAC)
arabic number : normal rakam(MS)
arabic number format : normal rakam biçimi(MS)
Arabic numerals : Normal rakamlar(MS)
Arabic page numbers : Normal rakamla sayfa numaraları(MS)
arbitrary : keyfi(MS)
arc : yay(MAC)
architecture : mimari(IBM)
archive : belgelik(MAC) arşiv(IBM)
area : alan(IBM)(MAC)(MS)
area chart : alan grafik(MAC)
area name : alan adı(MS)
area pattern : alan örüntüsü(MS)
argument : bağımsız değişke(MAC) argüman(IBM)(MS)
arithmetic : aritmetik(IBM)(MS)
arithmetic expression : aritmetik ifade(MAC)
arithmetic operation : aritmetik işlem(MAC)
arithmetic operator : aritmetik işleç(IBM)(MAC)(MS)
arrange : düzenleme, yerleştirme(MAC)
Arrange All : Tümünü Düzenle / Yerleştir(MS)
Arranging Windows : Pencereleri Düzenleme / Yerleştirme(MS)
array : dizi(IBM)(MAC)(MS)
arrival sequence access path : geliş sıralı erişim yolu(IBM)
arrow : ok(MAC)(MS)
arrow head : ok başı(MS)
Arrow key : ok tuşu(MS)(MAC)
article : tanımlık(IBM)
artificial : yapay(IBM)
artificial intelligence : yapay us(MAC)
artwork : çizim(IBM)
As of last update : Son durumdaki gibi(MS)
as typed : yazıldığı gibi(MS)
ascender : Satırın tepesine kadar uzantısı olan harf(MS)
ascending : artan(MAC)(MS) yükselen(IBM)
Ascending order : Artan sıra(MS)
ascent : çıkış(MAC)
ascent line : çıkış çizgisi(MAC)
ASCII : ASCII(MAC)(ms)
ASCII Files : ASCII Dosyalar(MS)
ASCII text file : ASCII metin dosyası(MS)
aspect ratio : en-boy oranı(MAC) en boy oranı(IBM
assemble : çevirmek(IBM) birleştirmek / kurmak(MS)
assembler : çevirici(IBM)(MAC)
assembler statement : çevirici deyimi(IBM)
assembly : çevirici(IBM)
assembly language : çevirici dili(IBM)
assign : atamak(IBM)(MS)
assign a level(outline) : düzey ata(ana hatlar)(MS)
Assign Key to Style : Biçeme Tuş Ata(MS)
Assign Macro Name : Makro Adı Ata(MS)
Assign to Key : Tuşa Ata(MS)
Assign to Menu : Menüye Ata(MS)
assistance : yardım(IBM)
associate : ilişkilendirilmiş, ilişkilendirmek(IBM)
associated with .. : ile ilişkili / ilişkilendirilmiş(MS)
association : ilişkilendirme(MS)
associative : ilişkili(IBM)
assume : varsaymak(IBM)
assumed value : varsayılan değer(IBM)
assurance : güvence(IBM)
Asterisk : Yıldız işareti(MS)
asterisk( ) : yıldız( )(MAC)
asymmetric : bakışımsız(IBM)
asynchronous : zaman uyumsuz(MS)
asynchronous execution : zamanuyumsuz yürütme(MAC)
asynchronous transmission : zamanuyumsuz gönderim(MAC)
At Column : Sütunda(MS)
At line : Satırda(MS)
ATM : otomatik vezne(IBM)
atomic operation : atomik işlem(IBM)
attach : iliştirme(MAC) bağlamak(IBM) iliştir(MS)
attachment : bağlantı(IBM)
attended operation : gözetimli işletim(IBM)
attention : uyarı(IBM)
attenuation : zayıflama(IBM)
attribute : öznitelik(IBM)(MAC)
audible : sesli(IBM)
audible alarm : sesli uyarı(IBM)
audible signal : işitilebilir im(MAC)
audio : işitsel(IBM)
audit : denetlemek(IBM)
audit window : denetim penceresi(IBM)
Australian Englis : Avusturalya ıngilizcesi(MAC)
authentication : doğrulama(IBM)
Author : Yazar(MS)
authorities : kaynakça(MS)
authority : yetki(IBM)
Authority Entry : Kaynakça Girdisi / öğesi(MS)
authorization list : yetki listesi(IBM)
authorize : yetki vermek(IBM)
authorized Apple dealer : yetkili Apple satıcısı(MAC)
Auto : Otomatik(MS)
auto adjust : özdevimli ayar(MAC)
auto answer : özdevimli yanıt(MAC)
auto attribute : özdevimli öznitelik(MAC)
auto call : özdevimli çağırma(MAC)
auto increment : özdevimli artır(MAC)
Auto link : Otomatik bağ / bağlantı(MS)
auto logon : özdevimli bağlantı(MAC)
Auto Macros : Otomatik Makrolar(MS)
auto repaginate : otomatik(yeniden) sayfalama(MS)
auto repeat : özdevimli yineleme(MAC) otomatik yineleme(MS)
Auto select : Otomatik seçme(MS)
Auto Update : Otomatik güncelleştirme(MS)
Auto update link : Otomatik güncelleştirme bağı(MS)
auto(single) space icon : otomatik aralama simgesi(MS)
auto-dim : otomatik görüntü karartma(IBM)
auto-dim interval : karartma için bekleme süresi(IBM)
Auto-feed : otomatik besleme(MS)
Auto-numbered Reference : Otomatik numaralandırılmış referans(MS)
Auto-scale : Otomatik ölçeklendirme(MS)
AutoClose macro : KendKapat(makro)(MS)
AutoDelete macro : KendSil(makro)(MS)
Autoexec Macro : Kendçalış(makro)(MS)
AutoExit macro : Kendçık(makro)(MS)
automated teller machine : otomatik vezne(IBM)
automatic : özdevimli(MAC) otomatik(IBM)(MS)
automatic bind(SQL) : otomatik bağlama(IBM)
Automatic break : Otomatik kesme(MS)
Automatic Footnote : Otomatik Dipnot(MS)
Automatic footnote references : Otomatik dipnot referansları(MS)
automatic format : Otomatik biçim(MS)
automatic formatting : Otomatik biçimlendirme(MS)
automatic hyphenation : Otomatik tireleme(MS)
automatic numbering : Otomatik numaralama(MS)
automatic numbering fields : Otomatik numaralama alanları(MS)
automatic page break : Otomatik sayfa başı / sonu(MS)
automatic page number : Otomatik sayfa numarası(MS)
automatic processes : Otomatik işlemler(MS)
automatic ranging : otomatik yayılma(IBM)
Automatic replacements : Otomatik değiştirmeler(MS)
automatic scrolling : Otomatik kaydırma(MS)
automatic single spacing : Otomatik tek aralama(MS)
Automatic Startup : Otomatik Başlama(MS)
automatic style : Otomatik biçem(MS)
automatically : özdevimli(MAC)
automation : özdevim(MAC) otomasyon(IBM)
AutoMerge macro : KendBirleş(makro)(MS)
AutoNew macro : KendYeni(makro)(MS)
Autonumbered Fields : Otomatik numaralandırılmış alanlar(MS)
Autonumbered Reference : Otomatik numaralandırılmış referanslar(MS)
AutoOpen macro : KendAç(makro)(MS)
AutoPrint macro : KendYaz(makro)(MS)
Autosave : Otomatik kaydetme(MS)
autosave backup file : otomatik kaydetme yedek dosyası(MS)
Autosave Frequency : otomatik kaydetme sıklığı(MS)
AutoSave macro : KendKaydet(makro)(MS)
Autosave Prompt : Otomatik kaydetme yanıt istemi(MS)
Autosort : Otomatik sıralama(MS)
AutoSort macro : KendSırala(makro)(MS)
AutoStart macro : KendBaşla(makro)(MS)
AutoStyle macro : KendBiçem(makro)(MS)
auxiliary : yardımcı(IBM)(MAC)
auxiliary storage : yardımcı bellek(IBM)
availability notice : ürün bildirimi(IBM)
available : kullanılabilir(IBM)(MAC)
available allocation units : kullanılabilir yerleşim birimi(IBM)
available choice : kullanılabilir seçenek(IBM)
available memory : kullanılabilir bellek(IBM)
average : ortalama(IBM)(MAC)
axes : eksenler(MAC)
axis : eksen(IBM)(MAC)
axis grid lines : eksen ızgara çizgileri(IBM)
axis range : eksen yayılma alanı(IBM)
axis title : eksen başlığı(IBM)
axis translation line : eksen kaydırma çizgisi(IBM)
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör http://sterk.hareketforum.com
Bu yazıyı burda paylaş : diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive

EN ÇOK KULLANILAN İNGLİZCE SÖZCÜKLERİN ANLAMLARI ( A HARFİ 9 :: Yorum

Yorum yok.
 

EN ÇOK KULLANILAN İNGLİZCE SÖZCÜKLERİN ANLAMLARI ( A HARFİ 9

Sayfa başına dön 

1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
AzaD :: Süper Bilgiler-
Buraya geçin: